Dostatok vody v Česku

Novinka

Český hydrometeorologický ústav informoval, že vodná kapacita v pôde je zatiaľ dostatočná. Najmenej vlhkosti v pôde je na juhu Moravy a v okolí Prahy.