Downburst v Bratislave

- Bratislava
Novinka

Silná búrka v Bratislave bola sprevádzaná aj silným nárazovým vetrom. S najväčšou pravdepodobnosťou išlo o tzv. downburst, ktorý je čiastočne pozorovateľný aj na prvej fotografii od nášho čitateľa. Vzduchová bublina sa nachádza v pravej hornej časti zrážkovej steny.