Downburst v Brisbane

- Brisbane
Novinka

V austrálskom Brisbane sa vyskytol výrazný downburst.