Dúha nad Kojšovom

Novinka

Dnes sa dúha vyskytla aj nad Kojšovom.