Dva cyklóny nad Indickým oceánom

Novinka

Východne od Madagaskaru sa vytvárajú dva cyklóny. Gelena a Funami. Zatiaľ nepredstavujú riziko pre obývané oblasti.