Dva cyklóny nad Indickým oceánom

- P.M.
Novinka

Východne od Madagaskaru sa vytvárajú dva cyklóny. Gelena a Funami. Zatiaľ nepredstavujú riziko pre obývané oblasti.