Dvojitý zásah blesku

Novinka

V Queenslande sa v sobotu podarilo uloviť perfektný blesk:

Double BOOM in Queensland, Australia 29 November 2015

OMG !! Scary !Double BOOM in Queensland, Australia few hours ago!Video Bec Daly

Posted by Cyclone Of Rhodes on 29. november 2015