Dym z Kanady bol pozorovaný aj u nás

Novinka

Tento týždeň bol na našom území zaznamenaný výskyt aerosólnych častíc, ktoré k nám prišli z rozsiahlych lesných požiarov v Kanade. SHMÚ častice zaznamenal v Aerologickom a radiačnom centre  v Gánovciach pri Poprade pomocou mikropulzného lidaru.