Dym z požiarov znečisťuje ovzdušie

- Kalifornia
Novinka

Mohutné požiare v Kalifornii výrazne znečisťujú ovzdušie, ktoré následne musia ľudia dýchať. Na nižšie priloženej snímke môžete vidieť, že dym z požiarov vidieť aj pri pohľade zo satelitu. Druhá časť vyjadruje množstvo aerosólov v ovzduší nad oblasťou.

img
Vzduch v Kalifornii je veľmi znečistený, zdroj: NASA