El Niño efekt ovplyvňuje morské prúdy

- Ľ.F.
Novinka

Podľa najnovších štúdii El Niño efekt začína ovplyvňovať mnoho ďalších morských prúdov. Okrem značne oslabeného Golfského prúdu západne od severnej Ameriky, začína táto anomália ovplyvňovať aj ďalšie morské prúdy. Výrazné zmeny sú aktuálne v japonských prúdoch Kuroshio a Oyashio.