Európa má za sebou mimoriadne horúci týždeň

Novinka

Uplynulé dni priniesli do Európy mimoriadne vysoké teploty. Mapka teplotných anomálii naznačuje, že odchýlky od dlhodobého priemeru boli extrémne. Teploty sa v porovnaní s dlhodobým priemerom pohybovali uplynulých 7 dní o niekoľko stupňov nad hranicou dlhodobého normálu.  Najteplejšie bolo v oblasti Álp, kde teplotná anomália činila až 10°C.

img
Mapka teplotných anomálii za uplynulých 7 dní