Európa má za sebou mimoriadne studený týždeň

Novinka

Uplynulých 7 dní bolo v mnohých štátoch Európy veľmi chladno. Svedčí o tom pohľad na mapu teplotných odchyliek od dlhodobého priemeru za uplynulých 7 dní. Teploty sa pohybovali v Európe o 1 až 2°C pod dlhodobým priemerom, ale ojedinele a to vrátane juhozápadného Slovenska aj o viac ako 4°C.