Európu čaká veterný týždeň

Novinka

Tento týždeň bude v severozápadnej Európe veľmi veterný. Tlaková níž, ktorá sa bude situovať západne od Nórska zosilní prúdenie. Vietor tak v mnohých krajinách výrazne zosilnie: