Extrémne sucho vo Švajčiarsku

- Ľ.F.
Novinka

Pretrvávajúce obdobia nadvlády mohutných tlakových výši absolútne neprajú zrážkam vo Švajčiarsku. Na mnohých mestách napršali len malé zlomky oproti tomu, čo je zvykom. Napríklad pre mesto Zurich je dlhodobý priemer (1981-2010) za december 83 milimetrov, no doposiaľ tam spadlo len 0,3 mm !