Február 2016 bol historicky najteplejším

Novinka

Po mesiaci január bol aj mesiac február roku 2016 historicky nejteplejším mesiacom. Priemerná teplotná odchýlka na Zemi bola vo februári +1,35°C nad dlhodobým priemerom z rokov 1951 až 1980. Všimnite si však druhý graf, ktorý hovorí o teplotnej odchýlke podľa zemepisnej šírky. Teplotná odchýlka rastie  v niektorých oblastiach až na +6°C.