Február je výrazne nadpriemerný

Novinka

Aj tento mesiac je výrazne teplotne nadpriemerný. Za prvých 22 dní tohto mesiaca je teplota v našej oblasti o 3 až 4°C nad priemerom. Celkovo je február takmer v celej Európe teplotne nadpriemerný. Uplynulý týždeň však priniesol do oblasti Pyrenejského polostrova ochladenie a teploty sa tu pohybovali aj o 4 až 5°C pod dlhodobým priemerom. Táto oblasť bola z celej Európe pod teplotným priemerom.