Február sa črtá veľmi teplý

- P.M.
Novinka

Január 2017 skončí v Európe výrazne pod dlhodobým teplotným priemerom. Vyhliadky na február však očakávajú presný opak. V celej Európe by malo panovať teplé počasie. V našej oblasti by sa priemerná mesačná teplota za február mala pohybovať o 3°C vyššie ako je dlhodobý teplotný priemer.