Fénový efekt na súostroví Kergueleny

Novinka

Dokonalý príklad fénového efektu sa vyskytol počas včerajšieho dňa v oblasti súostrovia Kergueleny v oblasti Francúzskych južných a antarktických území. Ostrovy tvoria prirodzenú prekážku pre vzduch, ktorý v širokom okolí ,,tečie" len ponad oceán. V oblasti súostrovia sa tak často vyskytuje takzvaný fénový efekt, kedy sa vzduch prepadaním cez pohorie presúša a ohrieva, čím sa zmenšuje oblačnosť.