Fénový efekt v Alpách

Novinka

Typický fénový efekt vidno na grafe zo včera z Álp. Na stanici Glarus vo Švajčiarsku takto kolísala teplota. Z grafu možno vyčítať klesanie teploty pri slabnutí vetra a naopak. Podobná situácia u nás nastáva zo severnej strany Tatier, najčastejšie v Oraviciach. Na Slovensku je to však zriedkavejšie ako v Alpách, a taktiež aj v nižšom rozdiele teploty.