Front nad Malackami

- Malacky - P.M.
Novinka

Cez naše územie dnes postupoval studený front, ktorý sa takto prejavil v oblasti Malaciek.