Globálne otepľovanie ohrozí leteckú dopravu

Novinka

Vedci z Kolumbíjskej Univerzity prišli k závažnému zisteniu. Podľa štúdie vedenej Ethanom Coffelom, globálne otepľovanie môže v budúcnosti spôsobiť veľké komplikácie v leteckej doprave. Vo fyzike totiž platí, že keď teplota stúpa v konštantnom tlaku, hustota vzduchu klesá. Krídla lietadiel tak v konečnom dôsledku majú menšiu horizontálnu vztlakovú silu pri vzlietaní (podobne ako v riedkom vzduchu vo vysokých výškach nedokážu lietať helikoptéry). 

Vedecký tím si vytvoril modely piatich často používaných typov lietadiel a modely devätnástich letísk z celého sveta. Neskôr zarátali do modelu rastúcu globálnu teplotu vyrátanú z narastajúcich emisií v ovzduší, kvôli výpočtu percentuálneho množstva lietadiel, ktoré budú v budúcnosti trendom narastajúcej globálnej teploty ohrozené. Vedci došli k záveru, že 20 až 30% lietadiel, ktoré vzlietajú cez deň, kedy sú teploty najvyššie, budú musieť v budúcnosti znížiť celkovú hmotnosť lietadla či už zmenšením hmotnosti batožinového priestoru, znížením objemu paliva alebo obmedzením počtu prepravených osôb. 

Zmena môže čakať aj letiská, najmä tie s kratšími vzletovými dráhami. Tie budú v budúcnosti musieť byť predĺžené, keďže lietadla budú potrebovať vyššiu rýchlosť potrebnú pre vzlet.

Podobné problémy boli zaznamenané v júni tohto roka, počas vlny extrémnych horúčav v USA. Niekoľko letov muselo byť kvôli vysokým teplotám zrušených. 

img
zdroj: IFL Science