Globálne otepľovanie vraj neexistuje

Novinka

Na východe Sibíri prevádzali vedci štúdiu, ktorou sa snažili zistiť teploty v histórii na základe letokruhov stromov. Výsledky štúdie sú prekvapivé a môžu sa zakladať na pravde, pretože najchladnejšie obdobie vyšlo vedcom medzi rokmi 1680 a 1720. V tomto období sa na Zemi spomína obdobie tzv. Maunderoveho minima. V tomto období sa na Slnku neobjavovali takmer žiadne slnečné škvrny, čo malo vplyv na podnebie Zeme, ktoré bolo výrazne chladné.

Štúdiou sa vedci snažili preukázať, že globálne otepľovanie vraj neexistuje, keďže jednotlivé fázy otepľovania tu boli aj v minulosti a súviseli so znížením vrstvy morského ľadu, čo sa však periodicky dialo aj v minulosti a nie ako sa uvádza s nárastom emisií CO2.