Gólfsky prúd VÝRAZNE slabne

Novinka

Hovorí sa o globálnom otepľovaní, čomu nasvedčuje aj extrémne horúce leto, ale nie všetko sa automaticky otepľuje. Štúdia Dánskeho inštitútu ukázala, že vody severného Atlantiku sú z roku na rok chladnejšie. Slnečná aktivita je nižšia, čím sa rozširuje grónsky ľad a Gólfsky prúd, ktorý má dominantný vplyv na počasie v Európe slábne.

Na grafe taktiež vidieť výrazný prepad v posledných mesiacoch. Vody severného Atlantiku boli až o niekoľko stupňoch chladnejšie ako je dlhodobý priemer, čo sa podpísalo pod jedno z najchladnejších liet na Britských ostrovoch a v Škandinávii. Podobne sa v tejto oblasti očakáva aj studená a zasnežená zima. Trend je ťažké odhadnúť, ale slabnutie Gólfskeho prúdu by znamenalo chladnejšie počasie v Európe.