Gustnádo nad Arizonou

- Arizona
Novinka

Púšťou v Arizone sa hnalo takéto výrazné gustnádo: