Gustnádo nad Arizonou

- Arizona - P.M.
Novinka

Púšťou v Arizone sa hnalo takéto výrazné gustnádo: