Historicky nízka rozloha ľadu

Novinka

Aktuálne družicové merania naznačujú, že rozloha arktického ľadu sa v uplynulých dňoch ešte viac zmenšila. Aktuálne je tak rozloha arktického ľadu najnižšia v histórii družicových meraní.

img
Vývoj rozlohy ľadu. Aktuálny stav je znázornený červenou linkou, zdroj: NSIDC