Hladina Labe začala výrazne rásť

- P.M.
Novinka

Hladina Labe v nemeckom Sasku-Anhaltsku zívala ešte minulý týždeň suchom. Počas víkendu však hladina stúpla až o 1,5 metra a na niektorých profiloch dosahuje hladina úroveň 1.povodňového stupňa.