Hlboká tlaková níž nad Kanadou

Novinka

Aj takýto zaujímavý záber sa podarilo vyhotoviť satelitom nad východnou Kanadou. Jasne vidieť špirálu hlbokej tlakovej níže.