Hmly sa začali vytvárať

Novinka

Hmly sa vytvárajú najmä na strednom Slovensku a vo východnej časti Podunajskej nížiny. Hmly sa počas noci budú tvoriť aj na iných miestach.