Hranica sneženia klesá

Novinka

Hranica sneženia v Nemecku a v Rakúsku výraznejšie klesá: