Hurikán Ophelia narástla

Novinka

Pred niekoľkými minútami informovala NOAA, že podľa predbežných meraní a prejavov dosiahla Ophelia intenzitu hurikánu 3. kategórie. Takáto sila hurikánu je v blízkosti Európy nezvyčajná, čo je však nezvyčajnejšie je, že už s istotou môžeme tvrdiť, že Ophelia dorazí nad Európu ako tropický cyklón. Pôjde o druhý tropický cyklón v novodobej histórii Európy.

Naposledy Európu zasiahol tropický cyklón Vince v roku 2005. Uvádza sa aj Debbie v roku 1961, no medzi meteorológmi stále nepanuje zhoda, či sila dosiahla intenzitu tropického cyklónu alebo už post-tropického cyklónu.

Oveľa zaujímavejší je však ďalší pohľad na mapku pravdepodobnosti a to pravdepodobnosť v oblastiach, ktoré Ophelia môže zasiahnuť ešte ako hurikán. Najnovšie prepočty naznačujú, že Ophelia môže v pondelok doraziť nad Írsko ešte ako hurikán 1. kategórie. Bol by to prvý hurikán nad európskou pevninou. Aktuálna pravdepodobnosť je niečo cez 30%, pričom s každým prepočtom sa pravdepodobnosť zväčšuje. Ešte v stredu bola pravdepodobnosť pod 5%.

img
Pravdepodobnosť, že dané oblasti zasiahne Ophelia ako hurikán
img
Pravdepodobnosť, že dané oblasti zasiahne Ophelia ako tropický cyklón