Hurikán Ophelia priniesol veľmi teplú sobotu

Novinka

Cez Atlantik sa aktuálne presúva hurikán Ophelia. Z pohľadu tlakových útvarov sa jedná o hlbokú tlakovú níž a ako väčšina z Vás vie, tak prúdenie vzduchu je okolo tlakovej níže proti smeru hodinových ručičiek. Súčasne sa nad Talianskom nachádza mohutná tlaková výš okolo ktorej zasa prúdi vzduch v smere hodinových ručičiek.

Severozápadné a západná Európa sa tak včera nachádzala vo veľmi teplom južnom až juhozápadnom prúdení, ktoré hnalo teploty poriadne vysoko. V Španielsku teplota prekračovala hranicu +35°C. Na Kanárskych ostrovoch dokonca včera vystúpila teplota až k +39°C.

Mimoriadne teplý deň bol aj vo Francúzsku, kde maximálnu teplotu zaznamenali na úrovni +28°C. Vysoké teploty sú hlásené z Britských ostrovov. Teplota tu prekračovala aj hranicu +22°C.