Ihrisko po údere blesku

- Des Moines
Novinka

Blesk, ktorý udrel do jednej z jamok na golfovom ihrisku v Iowe zanechal za sebou takýto podpis.