Inovať na východe

Novinka

V okolí Košíc sa už niekoľko dní vyskytuje hmla, ktorá pri záporných teplotách namŕza. Na stromoch ale aj na iných stĺpoch a objektoch sa tak tvorí inovať.