Inovať v Slanci

- Slanec
Novinka

Mrznúca hmla vytvorila počas uplynulej noci nádhernú inovať v okolí Slanca.