Intenzívne búrky s krúpami na JV Európy

- Bulharsko - P.M.
Novinka

Výšková tlaková níž prináša na naše územie búrky, ktoré však nie sú sprevádzané nebezpečnými sprievodnými javmi. O tom nemôžu hovoriť na juhovýchode Európy, kde sa aj včera vyskytlo intenzívne krupobitie.