Intenzívne búrky v Poľsku

- P.M.
Novinka

V Lubuskom vojvodstve v Poľsku sa vyskytli búrky, ktoré sprevádzal intenzívne dážď.