Inverzné počasie v Rakúsku

- Ľ.F.
Novinka

Vplyvom juhozápadného vlhkého prúdenia vznikajú hmly nie len u nás, ale aj v Rakúsku. Takto sa prelievala hmla v Hainburgu.