Irizácia neďaleko Trnavy

22.03.2021 o 14:02 - Dominik Cenkner
  • Novinka

Náš čitateľ Andrej nás v podstate pravidelne zásobuje fotografiami zachytavajúcimi najmä halové javy. Dnes sa mu v dedinke Dobrá Voda podarilo zachytiť irizáciu. Ide vlastne v skratke o ohyb svetla na veľmi malých kryštálikoch ľadu alebo časticiach vodnej pary. Ak časť oblaku obsahuje veľmi úzku vrstvu týchto častíc, vzniká lomom viditeľného svetla jav podobný dúhe. Pokiaľ by boli častice väčšie, vznikli by rôzne druhy halových javov ako napríklad bočné Slnko či cirkumhorizontálny oblúk.

Najnovšie správy