Irizácia v Poľsku

- Zbiornik Słup
Novinka

Pomerne častým, no pekným optickým javom je irizácia oblakov. Podarilo sa ju zachytiť aj v Poľsku.