Január 2016 by mal byť bohatý na sneh

Novinka

Najčerstvejšie výstupy numerického modelu CFSv2 naznačujú, že január by mal byť teplotne v norme, avšak na našom území zrážkovo nad priemerom. Klimatologický model očakáva v juhovýchodnej Európe výrazné zrážkové úhrny. Za január by tu malo byť denne aj o viac ako 1 mm zrážok viac. Z tohto môžeme dedukovať, že model pracuje s možnosťou, že v januári nás budú ovplyvňovať časté jadranské tlakové níže. Tie budú sneh prinášať aj do nížin, no občas k nám môžu vtiahnuť aj teplejší vzduch a v nížinách tak môže pršať. Hory a lyžiari si však prídu na svoje a napadnúť by mala slušná nádielka prírodného snehu.