Jedna z najsuchších púští na Zemi

Novinka

Púšť Taklimakan patrí k najsuchším na Zemi. Za rok tu spadne len okolo 10 mm zrážok. Poloha je výnimočná tým, že ju obklopujú pohoria. Až 90% oblastí pokrýva piesok. Zvláštnym javom tu nie sú ani piesočné búrky. Jednu z nich sa podarilo zachytiť zo satelitu.