Jet Stream nad západnou Európou

- P.M.
Novinka

Nad Britskými ostrovmi a západnou časťou Francúzska sa dnes bude nachádzať Jet Stream alebo v slovenskom preklade tryskové prúdenie. Ide o prúdenie vo vysokých výškach. Vietor by mal dosahovať dnes rýchlosť 300 až 400 km/h. Tryskové prúdenie je vyvolané rozdielom teploty v zemepisných šírkach. 

Toto prúdenie sa využíva najmä v medzikontinentálnom letectve. Ak lietadlo smeruje v smere tryskového prúdenia, tak je cesta rýchlejšia a spotrebuje menej paliva. Vietor lietadlo teda akoby poháňal. Naopak, ak by lietadlo smerovalo proti smeru tryskového prúdenia, tak by spotrebovalo veľa paliva a preto môžete vidieť, že letové trasy sa väčšinou prispôsobujú v smere tryskového prúdenia.