Karlovec pod vodou

Novinka

V chorvátskej časti Karlovecu vyhlásili stav núdze v dôsledku vysokých hladín riek Kupa a Korana. Voda zaplavila aj časti mesta Karlovec.