Kde sa najviac blýskalo ?

Novinka

Na základe detekcie bleskov vyhodnotila Amatérska meteorologická spoločnosť priebeh mája. Z mapových výstupov sa dozviete, že v máji sa najčastejšie blýskalo v oblasti Považia, Ponitria a Pohronia.