Konvekcia v Bosne a Hercegovine

- Ľ.F.
Novinka

Dnes sa v Bosne a Hercegovine vyskytovali početné búrky. Takáto konvekcia prebiehala v jednej z nich.