Kopovité oblaky v okolí Žiliny

- Nezbudská Lúčka
Novinka

Kopovité oblaky sa tvoria už aj v okolí Žiliny. Takto to vyzerá v okolí Nezbudskej Lúčky.