Košice po búrke

- Košice
Novinka

V oblasti východného Slovenska sa naďalej vyskytujú búrky. Tie zasiahli aj Košice.