Kostol sa opäť vynoril

- Táchira
Novinka

Potosi je malé mesto vo Venezuele, ktoré bolo v roku 1984 v dôsledku výstavby priehrady zaplavené. Bývalé mesto tu pripomínala iba veža kostola, ktorá zároveň slúžila na meranie výšky vody v priehrade. Vplyvom El Niňa, ktoré do Venezuely prinieslo sucho začala voda v priehrade ubúdať až nakoniec vyschla. Bývalý kostol tak opäť odhalil svoje múry.