Krúpky na východe

- P.M.
Novinka

Počas včerajšieho dňa sa na východe Slovenska vyskytli búrky, ktoré priniesli aj krúpky: