Krúpky na východe

Novinka

Počas včerajšieho dňa sa na východe Slovenska vyskytli búrky, ktoré priniesli aj krúpky: