Krúpky pri búrke v Košiciach

- Košice - P.M.
Novinka

Búrka vznikla aj priamo nad Košicami a vyskytli sa tu menšie krúpky.