Krupobitie v Kuvajte

- Qurain - P.M.
Novinka

V Kuvajte sa vyskytli silné búrky s krúpami. Na púšti napadla vrstva krúp.